Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

Adres: Orląt Lwowskich 1a
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Bogdan Leszczuk
Strona WWW: https://sp10slupsk.edupage.org/
E-mail: sp10slupsk@wp.pl
Telefon:

Opis oferty:


„W  wychowaniu  chodzi właśnie o to,  ażeby  człowiek  stawał  się coraz  bardziej człowiekiem, umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”       Jan Paweł II

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10  im. Polonii w Słupsku to placówka o pięknej, trzydziestoletniej tradycji dydaktyczno - wychowawczej, silnie  związanej ze środowiskiem lokalnym.

Nasza szkoła to Szkoła Przyszłości  nie tylko miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiadomości,  umiejętności, ale rozwijają pasje, spełniają marzenia, dążą do poznawania otaczającego świata. Nasza kadra pedagogiczna jest profesjonalnie przygotowana do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły, ambitnie dbamy o ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji. Obiekt jest po termomodernizacji, posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, sale lekcyjne z atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi i multimedialnymi oraz bazę sportową.

Czy warto zostać uczniem Szkoły Przyszłości...  zdecydowanie tak,  ponieważ:

 • nasza placówka jest przyjazna dla uczniów, budynek znajduje się w środku osiedla, otoczony malowniczą zielenią i dużym ogrodem, szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa
 • sale lekcyjne są ergonomicznie wyposażone, tworzą przyjazne warunki do nauki i zabawy, dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przeznaczony jest wydzielony segment w budynku
 • na  chętnych czeka przestronna, kolorowa świetlica, wyposażona w szereg zabawek, gier planszowych, projektor, uczniowie przebywający w świetlicy znajdują się pod opieką  wychowawczyń, które zawsze służą pomocą oraz inspirują dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i talentów
 • na zajęciach stosujemy aktywizujące metody pracy, stawiamy na zainteresowanie uczniów oraz poszerzanie ich twórczego potencjału, w procesie edukacyjnym wykorzystujemy sprzęt multimedialny
 • do dyspozycji uczniów jest wyposażona pracownia informatyczna z dostępem do szerokopasmowego internetu oraz biblioteka szkolna wraz z czytelnią
 • szkoła  dysponuje  salą  zabaw  „Radosna  Szkoła”  oraz  zewnętrznym  kolorowym placem zabaw powstałym w  ramach  rządowego  programu  „Radosna  Szkoła”,  który  zakłada  stworzenie  świetnych  warunków  do  aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów oraz uatrakcyjnienie czasu spędzanego w szkole
 • uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, korzystając z bogatej bezpłatnej oferty zajęć pozalekcyjnych: teatralnych, plastycznych, sportowych, europejskich, językowych i muzycznych
 • uczniowie naszej szkoły odnoszą ogromne sukcesy w konkursach przedmiotowych, językowych, artystycznych oraz zawodach sportowych

 

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • opiekę logopedyczną
 • opiekę świetlicową
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • opiekę pedagoga i psychologa
 • szeroki wachlarz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia w bibliotece
 • zajęcia komputerowe dla wszystkich uczniów
 • naukę języka obcego dla wszystkich uczniów
 • edukację ekologiczną na lekcjach
 • realizację programów innowacyjnych
 • realizację   programu   unijnego   „Program   dla   szkół - warzywa   i   owoce   oraz  mleko  i  produkty   mleczne dla uczniów klas 1-5”, "Kids Athletic's", SKS
 • prowadzimy półkolonie letnie i zimowe
 • działalność pozalekcyjną
 • samorząd szkolny klas I-III i klas IV- VIII
 • chór i zespół wokalny
 • treningi i zajęcia sportowe
 • szkolne koło PCK
 • szkolne koło LOP
 • Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne
 • Klub Wolontariatu

Cel naszej szkoły to wychowanie absolwenta, który jest:

aktywny

posiada zainteresowania rozwija je na miarę swoich możliwości wykazuje się samodzielnością, jest dobrym organizatorem odważnie podejmuje różne inicjatywy i przedsięwzięcia, lubi i chce się uczyć, przygotowany do uczenia się przez całe życie

ciekawy świata

stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł, jest wrażliwy na piękno przyrody, posiada świadomość ekologiczną, dba o środowisko

odpowiedzialny

potrafi dokonywać właściwych i społecznie akceptowalnych wyborów, umie rozwiązywać problemy,   cieszy  się  z  sukcesów  i  potrafi   akceptować  porażki,  dba    o   estetykę  otoczenia  i mienie społeczne

otwarty

łatwo    nawiązuje  kontakty  z  rówieśnikami,  umie  współdziałać  w  grupie  i  zespole,  otwarty na współpracę z najbliższym środowiskiem społecznym, jest partnerem we wspólnej pracy

optymistą

jest pogodny i pozytywnie patrzy na świat, wierzy w siebie

prawy

umie odróżniać dobro od zła, cechuje go uczciwość i prawdomówność, zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje, zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

tolerancyjny

szanuje odrębność innych ludzi, jest wrażliwy na potrzeby drugich, selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

krytyczny

umie dokonać samooceny, zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować, zna swoją wartość, zna i respektuje prawa innychNasza Szkoła wspiera uczniów w dążeniu do wiedzy, rozwija talenty, uczy patriotyzmu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://sp10slupsk.edupage.org/


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE 4 oddziały ogólne
1 oddział integracyjny
37

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 754;